Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezima na imovinu.

Najavljene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Uvodi se obaveza komercijalnim bankama da na zahtev Poreske uprave u razumnom roku u elektronskom obliku dostave podatke o:

  • stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika (pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica)
  • depozitima pravnog lica
  • brojevima tekućih računa i štednih uloga fizičkih lica

Takođe, promenom Zakona se predviđa da Agencija za privredne registre ne može izvršiti registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta, ukoliko je novi osnivač ujedno i osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB zbog nezakonitnog poslovanja ili neizmirene poreske obaveze.

Najavljene izmene Zakona o porezima na imovinu

Ukoliko poreska obaveza po osnovu poreza na nasleđe i poklon prava na nepokretnosti, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave (danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik), javni beležnik pomenutu ispravu u roku od 24 sata po službenoj dužnosti dostavlja:

  • nadležnom organu za poslove katastra, kroz e-šalter
  • nadležnom poreskom organu, preko SMO

Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite našem timu.

Izmene Zakona o poreskom postupku i Zakona o porezima na imovinu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *