Vesti iz privrede

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Najznačajnije najavljene izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Prva veća promena odnosi se na deo Zakona kojim se reguliše iznos osnovice doprinosa

Menja se Zakon u delu koji se odnosi na osnovicu doprinosa, te osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce, za novonastanjenog obveznika, predstavlja zaradu koja će biti umanjena za 70%.

Tako pravo na umanjenje osnovice može se ostvariti za onog novonastanjenog obveznika koji ispunjava uslov da se smatra osiguranikom, odnosno za onog koji se nalazi u radnom odnosu u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Druga veća promena tiče se oslobođenja od plaćanja doprinosa zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost.

Naredne izmene tiču se oslobođenja od plaćanja doprinosa na  teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost. Pravo na ovakvo oslobođenje može se ostvariti za isplaćene zarade osnovača u periodu od 3 godine od osnivanja privrednog društva, i to za zarade čiji mesečni iznos nije veći od 150.000 dinara. U slučaju da je iznos mesečne zarade veći, oslobođenje od plaćanja doprinosa će biti ostvareno za maksimalan iznos od 150.000 dinara.

Uslovi za ovakvo poresko oslobođenje bi bili:

  • Da je fizičko lice – osnivač zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom
  • Da je fizičko lice – osnivač prijavljen na obavezno socijalno osiguranje
  • Da ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu
  • Da privredno društvo – poslodavac nije povezano ni sa jednim pravnim licem i da ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem poslodavca, privrednog društva u kojem je osnivač zaposlen

Takvo oslobođenje plaćanja doprinosa može ostvariti poslodavac koji je osnovan zaključno sa 31.12.2020. godine. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje će se u tom slučaju isplaćivati iz budžeta Republike Srbije na iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Treća veća promena tiče se oslobođenja od plaćanja doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice

Kvalifikovano novozaposleno lice je:

  • Lice koje u periodu od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine nije imalo status osiguranika, zaposlenog u smislu zakona
  • Lice koje je status osiguranika steklo u periodu od 1.1.2020. godine do 30.4.2020. godine
  • Lice koje je status osiguranika nije steklo u periodu od 1.1.2019. godine do 30.4.2020. godine, a koje je taj status steklo u periodu od 1.5.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Poslodavac je svako pravno ili fizičko lice koje u periodu od 1.1.2020. godine do 31.12.2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem se oslobađa plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za zaradu koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Bitno je samo da bude ispunjen uslov da se takvim zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine. Ukoliko bi, sa druge strane, u toku korišćenja ovakvog oslobođenja došlo do smanjenja broja zaposlenih, poslodavac bi izgubio pravo da koristi oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih lica za koliko je i smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019. godine, prvo uvećan za broj novozaposlenih lica.

Oslobođenje na koje bi poslodavac imao pravo odnose se na plaćanje poreza za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na sledeći način:

  • Za zarade isplaćene u periodu od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine – 100% doprinosa
  • Za zarade isplaćene u periodu od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine – 95%   doprinosa
  • Za zarade isplaćene u periodu od 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine – 85%   doprinosa

U tom slučaju bi se doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za kvalifikovano novozaposleno lice plaćali iz budžeta Republike Srbije, te se istovremeno i navodi da direktni ili indirektni budžetski korisnici kao što su državni organi, državne organizacije, javne agencije i preduzeća nemaju pravo na ovakvo oslobođenje.

Valja napomenuti da poslodavac koji koristi oslobođenje od plaćanja doprinosa zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost, odnosno oslobođenje od plaćanja doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice, nema pravo da za takva lica ostvari i druge olakšice, uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na ovu temu, molimo Vas da se obratite našem konsultantskom timu.

Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *