Vesti iz privrede

Dana 08.06.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu 01.10.2018 godine, sa sledećim izuzecima:

  • Članovi 27, 79, 80, 119, 120 i 159 se primenjuju  od dana 09.06.2018. godine
  • Članovi 129 (“Prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava“), 150 (“Evropsko društvo“) i 151 (“Evropska ekonomska interesna grupacija“) će se primenjivati od dana 01.01.2022. godine

Najvažnije novine koje donosi Zakon su:

  • Član 7: Prilikom osnivanja, overu potpisa na Osnivačkom aktu može zameniti kvalifikovani elektronski potpis članova društva, ukoliko je reč o elektronskom dokumentu i ukoliko njegova primena nije u suprotnosti  sa propisima kojima se uređuje promet nepokretnosti. Takođe, ukoliko su osnivački akt i statut sačinjeni kao elektronski dokumenti, ti dokumenti se registruju u elektronskom obliku
  • Član 13: Društvo može imati posebnu adresu za prijem pošte u Republici Srbiji i obavezno je da tu posebnu adresu registruje
  • Član 14: Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte i obavezno je da tu adresu registruje
  • Član 17: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva
  • Član 51: Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može biti umanjen do visine minimalnog osnovnog kapitala u cilju pokrića gubitaka, stvaranja/povećanja rezervi društva za pokrivanje budućih gubitaka, povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva, povlačenja i poništenja udela i raspolaganja sopstvenim udelima
  • Član 61: Društvo je u obavezi da vrati dodatne uplate koje ne uvećavaju osnovni kapital članovima društva kojima je to svojstvo prestalo, ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim odredbama Zakona
  • Član 82: Rok za isplatu dividende ne može biti duži od 6 meseci od donošenja odluke o isplati dividende
Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *