Potrebna Vam je pomoć pri donošenju odluke o prodaji ili kupovini kompanije i prilikom realizacije same transakcije?

Prodaja kompanije do koje neretko dolazi u današnjem poslovnom okruženju predstavlja jedan od najbitnijih događaja za njenog vlasnika.

Donošenje odluke o prodaji kompanije predstavlja inicijalni korak u celokupnom procesu. WTS stručni tim Vam može pomoći u sagledavanju svih prednosti i mana ovakve transakcije koji mogu da budu presudni, kao i u davanju dodatnih saveta i alterantivnih rešenja.

Nakon donošenja konačne odluke o prodaji kompanije potrebno je izvršiti određene optimizacije poslovanja u cilju postizanja više prodajne vrednosti same kompanije.  Jedno od ključnih pitanja je koliko vredi kompanija? 

Najčešće se razlikuju sledeće vrste optimizacije:

 • Strateška (preliminarna procena vrednosti, donošenje i implementacija strategije, optimizacija proizvodnje, kupaca, nabavke i dr.)
 • Organizaciona (informatička rešenja, organizacioni procesi, organizaciona struktura i dr.)
 • Računovodstveno – poreska (računovodstveni procesi, poreski rizici, angažovanje revizora i dr.)
 • Pravna (detaljna regulacija pravnih odnosa kako unutar firme tako i sa svim partnerima)

Naš tim vrši sprovođenje različitih aktivnosti kako savetodavnih tako i operativnih u okviru svih vrsta optimizacija koje su prilagođene poslovanju svake kompanije posebno.

Nakon izvršene optimizacije poslovanja sledi operativno sprovođenje procesa prodaje/kupovine u kojem takođe možete dobiti punu podršku WTS tima.

Operativno sprovođenje procesa prodaje/kupovine obuhvata sledeće aktivnosti:

 • angažovanje u pronalasku investitora/prodavca
 • procenu vrednosti kompanije
 • izradu transakcionih dokumenata
 • pregovori sa investitorom/prodavcem
 • dogovaranje uslova prodaje/kupovine
 • finansijski, pravni i poreski due diligence
 • zaključivanje kupoprodajnog Ugovora
 • sprovođenje prenosa vlasništva u odgovarajućim registrima

Više o samim koracima koje je neophodno preduzeti prilikom prodaje kompanije kao i o samoj pripremi za prodaju možete videti u našem poslednje objavljenom tekstu.