Da li Vam je potreban kapital za finansiranje poslovanja?

Naš tim stručnjaka je u mogućnosti da Vam pomogne u identifikovanju željene strukture kapitala (sopstveni kapital, dug i ostali hibridni izvori finansiranja), imajući u vidu strategijske ciljeve Vaše kompanije i rizike Vaših aktivnosti.

Nakon što je željena struktura kapitala identifikovana, naš tim je u mogućnosti da Vam pomogne u pregovorima sa komercijalnim banakama i ostalim finansijskim institucijama, kako bi se obezbedile pozajmice i krediti sa razumnim kamatnim stopama i uslovima otplate.

Takođe, možete očekivati našu podršku u obezbeđivanju različitih vrsta Vladinih subvencija. Mi konstantno tragamo za novim mogućnostima apliciranja za subvencije i drugih izvora finansiranja koje obezbeđuje Vlada i prezentujemo ih našim postojećim i potencijalnim klijentima, domaćim i inostranim, malim i velikim. Naša kompanija je pripremala biznis planove i ostalu dokumentaciju za mnoge domaće i međunarodne klijente. Uz našu pomoć, našim klijentima je odobreno više od 7 miliona EUR različitih vrsta subvencija.

Da li mislite da postoji potreba za finansijskim restrukturiranjem Vašeg poslovanja?

U slučaju da postoji značajan rizik za Vašu kompaniju da ne bude u mogućnosti da izmiri svoje obaveze prema poveriocima i ostalim stejkholderima, finansijsko restrukturiranje je neophodno kako bi se izbegli nelikvidnost, nesolventnost i u ekstremnim slučajevima, bankrotstvo. Finansijske poteškoće ovakve vrste moraju biti proaktivno identifikovane i neutralizovane. Naš stručni tim je u mogućnosti da Vam pomogne u:

  • Identifikovanju rizika stupanja u finansijske poteškoće
  • Preciznom projektovanju kratkoročnih potreba za gotovinom
  • Pregovaranju o kvalitetnijim uslovima sa poveriocima i ostalim relevantnim stejkholderima
  • Pripremi planova restrukturiranja dugova
  • Pripremi planova restrukturiranja poslovnih aktivnosti, što će omogućiti ispunjenje finansijskih obaveza itd