Finansijski due diligence je analiza koja predstavlja detaljnu proveru, istraživanje i analiziranje poslovanja kompanije, ključnih problema i rizika sa kojima se susreće, kao i pokretače profitabilnosti i novčanih tokova.

Ovakva analiza se najčešće sprovodi u transakcijama prodaje ili kupovine kompanije, ali neretko i radi ispitivanja poslovanja za interne potrebe.

Finansijski due diligence najčešće obuhvata sledeće aktivnosti:

  • analizu poslovanja kompanije
  • analizu finansijske pozicije kompanije
  • analizu ključnih računovodstvenih isprava
  • analizu ugovora zaključenih sa dobavljačima, kupcima i zaposlenima
  • analizu prihoda i rashoda odnosno stvarne zarade kompanije
  • analizu EBITDA i drugih kljucnih performansi
  • realnost finansijskih projekcija
  • savetovanje u vezi sa kupoprodajnom cenom

Zbog specifičnosti svake pojedinačne transakcije u kojoj je neophodna Finansijska due diligence analiza WTS stručni tim vrši neophodna prilagođavanja aktivnosti u cilju dobijanja relevantnijih rezultata same analize.

Od presudne važnosti u transakcijama gde je neophodno izvršiti finansijski due diligence je i poreski due diligence u cilju dobijanja kompletirane slike poslovanja Vaše kompanije.

Finansijski due diligence