Da li planirate osnivanje kompanije u Srbiji ili bilo gde u svetu?

Naš tim u Srbiji i u više od 100 kancelarija širom sveta pomaže klijentima u osnivanju svih vrsta kompanija (društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetničke radnje, akcionarska društva, udruženja, zadruge, ogranci, ortačka društva i druga).

Takođe WTS tim u cilju maksimiziranja vredosti za klijenta učestvuje u:

  • postavljanju najoptimalnije osnivačke strukture,
  • definisanju vlasničkih odnosa na pravi način,
  • pripremi osnivačkih akata, i svih drugih pravnih akata i internih pravilnika koje su potrebni radi funkcionisanja privrednog društva u skladu za zakonom.

Pogledajte koji su koraci za osnivanje kompanije u Srbiji u posebnom članku na našem sajtu. Sam postupak osnivanja i priperme kompanije za rad ne završava se rešenjem Agnecije za privredne registre o osnivanju. Potrebno je otvoriti račun u banci, zatim odabrati računovođu (kako bi se podnela poreska prijava poreza na dobit u roku od 15 dana od dana osnivanja), sastaviti ugovor sa direktorom. Nakon osnivanja potreno je sastaviti interne akte, kao što su pravilnik o radu, sistematizacija radnih mesta, akt o proceni rizika i mnoge druge. Takođe potrebno je obratiti pažnju koje obaveze kompanija ima u skladu za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.

 

Osnivanje kompanije