Da li planirate osnivanje kompanije u Srbiji ili bilo gde u svetu?

Naš tim u Srbiji i u više od 100 kancelarija širom sveta pomaže klijentima u osnivanju svih vrsta kompanija (društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetničke radnje, akcionarska društva, udruženja, zadruge, ogranci, ortačka društva i druga).

Takođe WTS tim u cilju maksimiziranja vredosti za klijenta učestvuje u:

  • postavljanju najoptimalnije osnivačke strukture,
  • definisanju vlasničkih odnosa na pravi način,
  • pripremi osnivačkih akata, i svih drugih pravnih akata i internih pravilnika koje su potrebni radi funkcionisanja privrednog društva u skladu za zakonom.

Pogledajte koji su koraci za osnivanje kompanije u Srbiji u posebnom članku na našem sajtu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.