Merdžeri (spajanja) i akvizicije (M&A) i inicijalne javne ponude su složeni procesi s mnogim potencijalnim zamkama poreza koje mogu uspeh pretvoriti u neuspeh.

Naši stručnjaci za M&A imaju veliko iskustvo u pružanju pomoći kompanijama kod svih vrsta transakcija i poreza na M&A. Naš globalni M&A tim iz više od 100 zemalja raspolaže sa dovoljno „kritične mase“, što nam omogućava da imamo stručnjaka sa širokom stručnošću u bilo kojoj oblasti koja je ključna za uspeh u M&A.

Naš asortiman usluga započinje optimizacijom strukture transakcije, ali takođe uključuje rešavanje svih stvari sa finansijskim vlastima i poreskim, pravnim i finansijskim savetima za vreme posle zatvaranja.

U WTS-u svesni smo da M&A i slične mere zahtevaju kvalitetan rad pod velikim vremenskim pritiskom. Naši profesionalci stekli su iskustvo u međunarodnim konsultantskim firmama i velikim korporacijama i spremni su da se pridruže vašem timu za transakcije u kratkom roku - za blagovremene, tačne i pouzdane rezultate.

WTS usluge usluge uključuju, ali nisu ograničene na:

  • Savetovanje u raznim pitanjima vezanim za kupovinu akcija, udela ili imovine
  • Savetovanje kod zajedničkih ulaganja i prilikom preuzimanja
  • Strukturiranje inicijalne javne ponude
  • Due Dilligence u M&A transakcijama
  • Pregled ili izrada ugovora o prenosu vlasništva nad udelima ili akcijama
  • Izmene ugovora o osnivanju
  • Izrada celokupne transakcione dokumentacije

Jedna od naših prednosti je naš multidisciplinarni pristup. Kao rezultat toga, možemo uključiti poreske stručnjake u fondove za nekretnine, opcione planove akcija, finansiranje, finansijske savetnike i slično. Takođe možemo podržati transakcije koje uključuju porodične firme uz našu specifičnu ekspertizu za planiranju imovine, a možemo primeniti i našu međunarodnu ekspertiza u savetovanju u prekograničnim transakcijama i reorganizacijama.