U saradnji sa vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji, naš tim pomaže obveznicima u oblasti korporativnog prava kroz sledeće usluge:

  • Priprema komercijalnih i finansijskih sporazuma i ugovora svih vrsta u skladu sa lokalnim propisima
  • Podrška u pripremi adekvatnih međukompanijskih ugovora o distribuciji i uslugama (nabavka, prodaja, management fee, royalty fee)
  • Zastupanje klijenata kod Poreske uprave, Agencije za privredne registre i drugih nadležnih organa
  • Podrška u projektima javno privatnog partnerstva
  • Usklađivanje aktivnosti i poslovanja kompanije sa lokalnim zakonodavstvom
  • Izdvajanje i podela kompanija
  • Pravni due diligence
  • Statusne promene
  • Zajedničke i strateške investicije

Ukoliko imate bilo kakvih pravnih pitanja javite se našem kolegi Mladenu Tanoviću.