Da li imate sve interne akte koji su zahtevani zakonima Republike Srbije? Naš tim Vam može pomoći radi usaglašenja sa zakonima kroz pripremu, kontrolu ili dopunu sledećih internih akata:

 • Akt o proceni rizika
 • Osnivački akt ili statut
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Pravilnik iz oblasti zaštite od požara
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
 • Saglasnost lica čije se informacije prikupljaju i obrađuju u toku obavljanja delatnosti
 • Saglasnost zaposlenih za obradu njihovih ličnih podataka (GDPR)
 • Sertifikat o elektronskom potpisu zaknoskog zastupnika
 • Registracija stranog vlasnika
 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Pravilnik o načinu obračuna prevoza zaposlenih na posao
 • Pravilnik o popisu, odluke o imenovanju popisne komisije, plan popisa, izveštaj o sprovedenom popisu imovine i obaveza
 • Plan upravljanja otpadom
 • Akti u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma
 • Drugi pravni akti u skladu sa propisima