WTS Porezi i Finansije d.o.o.

Politika privatnosti

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti.

Ukoliko se sa našom Politikom privatnosti ne slažete, molimo Vas da napustite web stranicu www.wtsserbia.com (u daljem tekstu „Web stranica“).

Ukoliko ste mlađi od 15 godina a nemate saglasnost Vaših roditelja za posetu i korišćenje ove Web stranice, molimo Vas da istu napustite.

Kada kažemo „mi“, „nas“, „naš“, „WTS“ mislimo na kompaniju WTS Porezi i Finansije d.o.o. Užice.

Kada kažemo „Vi“,“Vas“,“Vaš“ mislimo na svakoga ko poseti Web stranicu.

Zakonito prikupljanje i zaštita vaših ličnih podataka predstavljaju obaveze naše kompanije.  Takve obaveze sprovodimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa našim internim aktom – Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova Politika privatnosti se odnosi na sledeće segmente zaštite podataka o ličnosti:

 • Propisi o zaštiti podataka o ličnosti
 • Vrsta ličnih podataka koje prikupljamo
 • Korišćenje socijalnih mreža
 • Lični podaci kandidata za posao, kao i svih drugih lica koje nam te podatke samoinicijativno budu poslali
 • Koja su vaša prava na zaštitu podataka?
 • Tehničke mere koje primenjujemo
 • Kontakt u cilju zaštite Vaših ličnih podataka kao i u cilju ostvarivanja Vaših prava

Propisi o zaštiti podataka o ličnosti

Osnovni propis koji uređuje prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018; u daljem tekstu „Zakon“). Navdeni Zakon usvojen je u skupštini Republike Srbije po ugledu na Evropsku regulativu General Data Protection Regulation (u daljem tekstu „GDPR“).

Osim Zakona kao osnovnog izvora koji reguliše materiju prikupljanja, obrade i zaštite ličnih informacija postoje brojni podzakonski akti koji ovu tematiku bliže uređuju, u koje, između ostalog spadaju:

 • Odluka o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika
 • Odluka o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državana i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 • Pravilnik o obrascu pritužbe
 • Pravilnik o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavana Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Vaši lični podaci koje prikupljamo su:

 • Mejl adresa, ukoliko se prijavite za Newsletter
 • IP adresa
 • Cookies (kolačići)

IP-adresa (engleski: Internet Protocol address) je jedinstveni broj koji se dodeljuje svakom uređaju koji se nalazi na mreži koja za komuniciranje koristi internetski protokol. Osnovna funkcija IP adrese je identifikacija mrežnih interfejsa.

Cookie (kolačić) je mala tekstualna datoteka koju kreira veb lokacija, a koja se skladišti na korisnikovom računaru privremeno, samo za tu jednu sesiju ili trajno, na hard disku korisnika. Kolačići pružaju način da Vas Web stranica prepozna i prati vaše želje dok konkretnu Web stranicu koristite.

Vaše lične podatke prikupljamo u cilju promocije naših usluga i optimizacije i održavanja naše Web stranice.

Korišćenje socijalnih mreža

Za predstavljanje naše kompanije koristimo socijalne mreže Facebook i Linkedin, ali prilikom takve aktivnosti ne koristimo Vaše lične podatke.

Lični podaci kandidata za posao, kao i svih drugih lica koje nam te podatke samoinicijativno budu poslali

Dostavljanjem Vaše radne biografije (CV) i drugih propratnih dokumenata dajete Vašu saglasnost da podaci navedeni u radnoj biografiji mogu biti na raspolaganju WTS-u, u cilju uspostavljanja potencijalnog kontakta i radnopravnog odnosa sa Vama kao potencijalnim kandidatom za zaposlenje.

Prikupljeni podaci će biti obrađivani na taj način što će biti unošeni u računarski sistem, pregledani u papirnoj formi i međusobno upoređivani. Prema navedenim podacima ćemo postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću, pridržavajući se važećih propisa.

Podaci neće biti obrađivani i čuvani duže nego što je potrebno za ostvarivanje gore navedene svrhe. Maksimalni rok čuvanja iznosi 5 godina. Prema podacima ćemo postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću, preduzećemo sve tehničke i kadrovske mere za njihovu zaštitu  pridržavajući se važećih propisa.

Koja su vaša prava na zaštitu podataka?

 • Pravo na informaciju
 • Pravo na ispravljanje
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na opoziv i povlačenje saglasnosti
 • Pravo na prenos podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Tehničke mere

Iako ne prikupljamo vaše lične podatke putem naše veb stranice, Zakon i GDPR zahteva od nas da zaštitimo našu IT infrastrukturu. Stalno proveravamo naš IT sistem i zaštitu Web stranice.

Kontakt

Molimo Vas da redovno pratite ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa svim njenim promenama.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, zahteva ili predloga u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, odnosno želite da ostvarite svoja zakonom propisana prava u cilju zaštite ličnih informacija, možete nas kontaktirati na sledeći mejl:

Ova Politika privatnosti objavljena je dana 01.12.2020. godine.