Računovodstvene usluge

WTS u Srbiji

WTS Porezi i Finansije d.o.o. je kompanija za finansijsko savetovanje osnovana u januaru 2009. godine, pod nazivom ADM Solutions d.o.o.  Mi smo članica WTS Global, nemačke mreže nezavisnih konsultantskih firmi iz preko 100 zemalja sveta. Naš portfolio usluga se odnosi na poresko savetovanje, finansijsko savetovanje, Računovodstvene usluge, poslovno i pravno savetovanje i edukaciju iz oblasti poreza i finansija.

Proaktivnim pristupom nudimo usluge koje kreiraju vrednost za naše klijente. Obezbeđujemo efikasno finansijsko upravljanje kroz poreska rešenja, optimizaciju troškova, umanjenja rizika i poboljšanje ključnih parametara poslovanja. Kao član WTS-a, u saradnji sa partnerskim firmama širom sveta, u mogućnosti smo da steknemo i prenesmo globalna znanja na naše tržište. S druge strane, ostajemo fokusirani na stvarne lokalne potrebe naših klijenata. Na taj način stvaramo novu dodatu vrednost za postojeće i buduće klijente.

WTS u Srbiji

WTS Porezi i Finansije d.o.o. je kompanija za finansijsko savetovanje osnovana u januaru 2009. godine, pod nazivom ADM Solutions d.o.o.  Mi smo članica WTS Global, nemačke mreže nezavisnih konsultantskih firmi iz preko 100 zemalja sveta. Naš portfolio usluga se odnosi na poresko savetovanje, finansijsko savetovanje, računovodstvene usluge, poslovno i pravno savetovanje i edukaciju iz oblasti poreza i finansija.

Proaktivnim pristupom nudimo usluge koje kreiraju vrednost za naše klijente. Obezbeđujemo efikasno finansijsko upravljanje kroz poreska rešenja, optimizaciju troškova, umanjenja rizika i poboljšanje ključnih parametara poslovanja. Kao član WTS-a, u saradnji sa partnerskim firmama širom sveta, u mogućnosti smo da steknemo i prenesmo globalna znanja na naše tržište. S druge strane, ostajemo fokusirani na stvarne lokalne potrebe naših klijenata. Na taj način stvaramo novu dodatu vrednost za postojeće i buduće klijente.

Naših sedam ključnih prednosti u pružanju usluga

  • Isporučujemo merljive efekte na profitabilnost klijenta i doprinosimo povećanju sigurnosti i minimiziranju rizika
  • Odabrani smo od strane velikih multinacionalnih kompanija i domaćih poslovnih sistema za poreske i finansijske savetnike. Uspešno smo izradili preko 200 finansijskih i poreskih projekata, više od 350 kompleksnih izveštaja o transfernim cenama, preko 3.000 podnetih poreskih prijava, dok je ukupna vrednost obrađenih transakcija veća od 1 milijarde EUR
  • Naša prednost u odnosu na najveće globalne konkurente je sposobnost da se fokusiramo na stvarne lokalne potrebe bez uticaja rigidnih globalnih procedura i globalne metodologije. Ovo nam omogućava veću fleksibilnost, pravovremenost i posvećenost u svakom poslu koji obavljamo
  • Istovremeno, podržani smo izuzetnom stručnošću globalnih WTS eksperata
  • Proaktivan, inovativan i pragmatičan pristup:  utvrđivanje potencijalnih rizika i mogućnosti pre završetka fiskalnog perioda
  • Određujemo realne naknade za usluge koje su bazirane na dugoročnoj saradnji
Zašto WTS Porezi i Finansije