Imajući u vidu Mišljenje Ministarstva Finansija u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenima, u Sektoru za kontrolu Poreske uprave u toku je izrada “Uputstva za kontrolu uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”.

Između ostalog, akcenat je da obračunu realnih troškova goriva i drugih troškova koje zaposleni imaju kod opcije dolaska na posao sopstevnim automobilom. Poreski inspektori će utvrđivati činjenice poput udaljenosti mesta stanovanja do mesta rada, prosečne potrošnje po kilometru, broj dolazaka na posao za konkretan mesec i slično.

Ukoliko Vam je potrebna asistencija u vezi izrade internih akata ili izrada modela evidencije za zaposlene, kako bi se izvršila optimizacija izdataka i smanjio poreski rizik,  naš tim Vam stoji na raspolaganju.

Postupanje Poreske uprave u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenima

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *