Sanja Galavić

Menadžer – Računovodstvo i Porezi

Sanja Galavić

Menadžer – Računovodstvo i Porezi

Radno angažovanje: Sanja Galavić je menadžer u sektoru za Poresko savetovanje i računovodstvene usluge. Njen fokus je na primeni računovodstvenih i poreskih propisa sa akcentom na zahteve Međunarodnih računovodstvenih standarda, obračun zarada i savetovanje iz oblasti poreza na dohodak građana uključujući i administriranje ekspata. Zadužena je za kontrolu sastavljanja i podnošenja završnih računa i poreskih prijava, izradu izveštaja o transfernim cenama i savetovanje u vezi sa interkompanijskim transakcijama, kao i za podršku klijentima za sva tekuća pitanja iz oblasti primene svih poreskih i računovodstvenih propisa. Sanja Galavić iza sebe ima značajno iskustvo u procesima poreskih kontrola kao i u ostalim postupcima kod nadležnih organa.

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Računovodstvo, revizija i poslovne finansije. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i računovodstvenim seminarima.

Sanja Galavić