Ana Avramović-Sinđelić

Senior konsultant

Ana Avramović-Sinđelić

Senior konsultant

Radno angažovanje: Ana Avramović Sinđelić je senior konsultant u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Zadužena je za pružanje računovodstvenih usluga za različite klijente, usluge obračuna zarada, izradu mesečnih, kvartalnih i godisnjih bilansa uspeha i stanja, poreskog bilansa kao i ostalih izveštaja za potrebe klijenata, sastavljanje svih vrsta poreskih prijava, izradu izveštaja o transfernim cenama i savetovanje u vezi sa interkompanijskim transakcijama, dnevnu podršku klijentima u tekućim poreskim pitanjima. Ana Avramović Sinđelić iza sebe ima značajno iskustvo u procesima poreskih kontrola kao i u ostalim postupcima kod nadležnih organa.

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, smer: Računovodstvo. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama.

Ana Avramović-Sinđelić