Transferne cene

29. novembar 2019.godine od 9 do 12 časova

Visoko dinamično globalno poslovno okruženje, kao i sve veći pritisak od strane poreskih uprava za generisanjem poreskih prihoda iz svih izvora, stavlja transferne cene na vrh poreskih i finansijskih pitanja današnjice. Stoga smatramo da je veoma važno posvetiti se poreskim implikacijama u interkompanijskim transakcijama i steći ključna znanja.

 

Sadržaj programa

 

Pojam transfernih cena i pravni okvir

» Propisi kojima se uređuju transferne cene (direktni i indirektni izvori prava)
» OECD Smernice o transfernim cenama
» Postavka principa van dohvata ruke
» Idenfitikacija povezanih lica i definicija transakcija sa tim licima – primeri kroz različite vlasničke structure

Lanac vrednosti u intrekompanijksim transakcijama

» Relevantnost lanca vrednosti u celokupnoj transackciji sa aspekta rasporeda dobiti
» Funkcionalna analiza : Značaj stepena izvršenih aktinosti, korišćenje imovine i preuzetih rizika

Transakcije sa povezanim licima

» Osnovne transakcije : Prodaja i nabavka materijala za proizvodnju, robe i gotovih proizvoda, transakcije sa nekretninama i opremom
» Interkompanijske usluge
» Prenos nematerijalne imovine
» Analiza uporedivosti : faktori uporedivosti, PRAKTIČNI PRIMERI
» Kamata „van dohvata ruke“
» 4 načina smanjenja korekcije usled prihoda i rashoda po osnovu interkompanijskih zajmova
» Visina kamate u smislu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Metodi transfernih cena

» Analiza svih metoda transfernih cena i kriterijuma za primenu PRIMIERI IZ PRAKSE
» Način odlučivanja o izboru konkretne metode za konretnu transakciju
» Praktična primena metoda
» Korišćenje baza podataka: Kriterijumi u bazi, kvalitativna analiza
» Selekcija uporedivih kompanija, obračun indikatora nivoa profita

Zaključak o neophodnosi korekcije poreske osnovice

» Obračun vrednosti transakcija po principu „van dohvata ruke“
» Obračun finalne korekcije /Umanjenje korekcije prebijanjem : Razni primeri

Benefiti za učesnike

» Usavršavanje za samostalno učestvovanje analizi i izradi zaključaka o usklađenosti intrekompanijskih transakcija za zakonima
» Zaključci stručnjaka u vezi sa interkompanijskim transakcijama za više od 30 slučajeva
» Dobijanje celokupnomg materijala uključujući modele za funkcionalnu analizu, obračune korekcije, kamata
» Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom
» Kontinuirana podrška u vezi svih pitanja od strane našeg konsultantskog tima koji iza sebe ima urađeno preko 400 studija o transfernih cena u ukupno 500 angažmana i to kod velikih lokalnikh i multiancionalnih sistema

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

125 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Transferne cene

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner