Porez na dohodak građana

25. oktobar 2019. godine od 9 do 12 časova

Porez na dohodak grđana zajedno sa doprinosima na obavezno socijalno osiguranje čini oko 37% ukupnih budžetskih prihoda Republike Srbije. Plaćanje poreza i doprinosa je veoma osetljivo pitanje i zbog činjenice da su za isto zainteresovani zaposleni čije ostvarivanje prava zavisi od navedenih plaćanja. Takođe, povećanje poreske osnovice nepriznavanjem određenih izdataka u poreskom bilansu, u najvećem broju slučajeva nije argument da se navedeni rashodi ne oporezuju porezom na dohodak građana. Na kraju, porez na dohodak građana je porez po odbitku, tako da se svako neobračunavanje i neplaćanje poreza smatra posebnim poreskim prekršajem. Stoga i ne čudi činjenica da je porez na dohodak građana u fokusu poreske uprave kada su u pitanju poreske kontrole i da se značajn broj kontrola poreza na dobit I PDV-a proširuje na kontrolu obračuna I plaćanja poreza na dohodak građana.

Sadržaj programa

» Oporezivanje dohotka u Srbiji i drugim zemljama – kako do optimizacije u oporezvanju dohotka?
» Da li direktori i članovi uprave mogu biti angažovani bez naknade?
» Da li i na koji način će biti izmenjeno paušalno oporezivanje?
» Oporezivanje nerezidenata koji ostvaruju dohodak u Srbiji I rezidenata koji ostvaruju dohodak u inostranstvu
» Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu i oporezivanje porezom na dohodak građana

Benefiti za učesnike

» Upoznavanje sa očekivanim izmenama propisa u oporezivanju porezom na dohodak građana
» Identifikovanje potencijalnih rizika kojima je izložena vasa kompanija sa aspekta poreza na dohodak građana
» Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju poreza na dohodak u vašoj kompaniji
» Rešavanje trenutnih nedoumica kroz razmenu iskustava sa konsultantima i kolegama iz drugih kompanija

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

125 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Porez na dohodak građana

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner