Porez na dodatu vrednost

1. novembar 2019. godine od 9 do 12 časova

Interesovanje za porez na dodatu vrednost (PDV) je u konstantnom usponu, imajući u vidu suprostavljene interese multinacionalnih kompanija koje optimizacijom PDV-a žele da upravljaju svojim novčanim tokovima i vlada nacionalnih država kojima je PDV značajan izvor prihoda. (Na primer, oko 50% poreskih prihoda Vlada Republike Srbije ostvaruje naplatom PDV-a).
Prema našem mišljenju, najbolji mogući savet u vezi sa porezom na dodatu vrednost je dat ukoliko za rezultat ima formiranje strukture koje se lako uklapa u okruženje kompanije- kako nacionalno, tako i međunarodno

Sadržaj programa

» PDV propisi u Srbiji u odnosu na zakonodavstvo u Evropskoj Uniji – ključne razlike
» Aktulnosti iz oblasti poreza na dodatu vrednost
» Očekivane izmene PDV propisa u narednom periodu
» Primena PDV propisa koji su stupili na snagu u 2019. godini
» Poreska i sudska praksa
» Otvorena pitanja o kojima nije zauzet zvaničan stav Poreske uprave I MInistarstva finansija

Benefiti za učesnike

» Sagledavanje trenutnog stanja PDV regulative u Srbiji i EU
» Blagovremena pirprema za izmene PDV propisa u narednom periodu
» Otklanjanje nedoumica u praktičnoj primeni postojećih PDV propisa
» Upoznavanje sa otvorenim pitanjima koja mogu tangirati i vaše poslovanje

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

125 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Porez na dodatu vrednost

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner