Porez na dobit

19. septembar 2019. godine od 9 do 12 časova

Sadržaj programa

» Najnovije izmene poreskih propisa iz oblasti poreza na dobit
» Oporeziva dobit kao polazna osnova – definicija prihoda i rashoda
» Rizici za nepravilno iskazivanje i priznavanje prihoda i rashoda
» Dokumentovanost troškova – Član 7a Zakona o porezu na dobit
» Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti
» Tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja – primeri iz prakse
» Obračun poreske amortizacije / nabavka sredstava od povezanih lica – primeri iz prakse
» Tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja – primeri iz prakse
» Ostala usklađivanja rashoda
» Usklađivanje pirhoda
» Iskustva iz poreskih kontrola i poreska praksa
» Mogućnosti za poresku optimizaciju

Benefiti za učesnike

» Upoznavanje za novim propisima i mišljenjima Ministarstva Finansija
» Usavršavanje za samostalnu izradu i kontrolu poreskog bilansa, poreske prijave i priloga uz poresku prijavu
» Bolje razumevanje zakonskih propisa iz oblasti poreza na dobit na bazi primera i poreske prakse
» Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

97 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Porez na dobit

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner