Kako se spremiti za poresku kontrolu?

19. oktobar 2019. godine od 9 do 12 časova

Sadržaj programa

» Da li će reforma poreske uprave dovesti do suštinskih promena u odnosu sa obvezanicima?
» Prava i obaveze poreskih obveznika u postupku poreske kontrole
» Prednosti i rizici pokretanja poreske kontrole od strane obveznika
» Da li u poreskoj kontroli učestvuju kompanija i poreska uprava ili zaposleni i poreski inspektor?
» Da li poreskog savetnika treba pozvati da sastavi žalbu na rešenje ili kada dobijete nalog za kontrolu?

Benefiti za učesnike

» Upoznavanje sa specifičnostima poreskog postupka poreske konrole, pravima i obvezama poreskog obveznika
» Upoznavanje sa najavljenim promenama u poreskoj upravi
» Razumevanje specifičnosti zahteva poreskih inspektora na bazi brojnih iskustava iz kontrola
» Interni akti kao mehanizam umanjenja rizika
» Mogućnosti za samostalnu ocenu poreskih rizika
» Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom
» Sagledavanje poreske kontrole kao odnosa između ljudi

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

97 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Kako se spremiti za poresku kontrolu?

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner