Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

14. novembar 2019. godine od 16 do 19 časova

Sadržaj programa – Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

» Izbegavanje dvostrukog oporezivanja –  ugovori u primeni, potpisani i parafirani novi ugovori, ugovori o kojima se pregovara i najava novih pregovora
» Multilateralna konvencija i njen uticaj na postojeće i nove UIDO
» Trenutno stanje izmenjenih UIDO u skladu sa multilaterlanom konvencijom
» Određivanje statusa rezidenta u skladu sa UIDO
» Autorska prava vs. usluge u skladu sa aspekta poreza po odbitku
» Da li će primena multilateralne konvencije uticati na izmenu domaćeg zakonodavstva?

Predavač na treningu je G-din Dejan Dabetić, Rukovodilac radne grupe za izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu Finansija

Benefiti za učesnike

» Upoznavanje za novim Ugovorima o izbegavanju dvostrukoog oporezivanja i mišljenjima Ministarstva Finansija
» Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju poslovanja koristeći beneficije iz UIDO
» Proaktivan pristup prilikom donošenja planova poslovanja za naredni period
» Identfikovanje potecnijalnih rizika sa aspekta poreza po odbitku
» Otklanjanje nedoumica u praktičnoj primeni UIDO

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

125 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner