Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

20. septembar 2019. godine od 9 do 12 časova

Sadržaj programa

» Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) – ugovori u primeni, potpisani i parafirani novi ugovori, ugovori o kojima se pregovara i najava novih pregovora
» Multilateralna konvencija i njen uticaj na postojeće i nove UIDO
» Trenutno stanje izmenjenih UIDO u skladu sa multilaterlanom konvencijom
» Određivanje statusa rezidenta u skladu sa UIDO
» Autorska prava vs usluge u skladu sa aspekta poreza po odbitku
» Da li će primena multilateralne konvencije uticati na izmenu domaćeg zakonodavstva?

Benefiti za učesnike

» Upoznavanje za novim Ugovorima o izbegavanju dvostrukoog oporezivanja i mišljenjima Ministarstva Finansija
» Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju poslovanja koristeći beneficije iz UIDO
» Proaktivan pristup prilikom donošenja planova poslovanja za naredni period
» Identfikovanje potecnijalnih rizika sa aspekta poreza po odbitku
» Otklanjanje nedoumica u praktičnoj primeni UIDO

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

97 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 740 Eur + PDV)

 

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)



Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner