BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

8. novembar 2019. godine od 9 do 12 časova

BEPS regulativa objavljena od strane OECD, predstavlja pokušaj da se spreči poresko planiranje koje iskorišćava neusaglašenosti poreskih zakonodavstava zemalja, umanjuje poresku osnovicu i veštački premešta dobit u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu. U cilju primene BEPS-a u Parizu je u junu 2017. godine 76 zemalja i jurisdikcija (među kojima je i Srbija) potpisalo Multilateralni ugovor što je osnova za izmenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Neke od akcija BEPS-a koje će imati uticaja na naše zakone su: Sprečavanje veštačkog izbegavanja statusa stalne poslovne jedinice, sprečavanje umanjenja poreske osnovice putem duga, sprečavanje neadekvatnog korišćenja ugovornih pogodnosti, poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji, unapređenje mehanizama za rešavanje sporova.

Sadržaj programa

» Pregled BEPS akcija: šta je već implementirano u Srbiji, a šta će uskoro biti implementirano?
» Primena Multilateralnog ugovora: promene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
» Promena uslova za utanjenu kapitalizaciju
» Promena regulative o stalnoj poslovnoj jedinici
» Promena regulative o transfernim cenama
» Oporezivanje u digitalnom okruženju

Benefiti za učesnike

» Pozivanje na BEPS odredbe pri poreskom rasuđivanju (načelo fakticiteta)
» Razumevanje izvršenih i očekivanih promena u poreskoj regulativi Srbije
» Razumevanje uticaja BEPS-a na poslovanje Vaše kompanije/grupacije
» Razumevanje uticaja globalizacije i novih tehnologija na poresku regulativu

Lokacija

Treninzi se održavaju u kancelarijama WTS Porezi i Finansije d.o.o. u Vojvode Stepe 32, Beograd

Kotizacija

125 EUR + PDV (Godišnja kotizacija za sve poreske treninge iznosi 870 Eur + PDV)

 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Prijava za Trening:

Prijavljivanjem na ovaj trening potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti (pročitajte našu Politiku privatnosti)Napomena: Nakon slanja prijave za trening, dobićete predračun plaćanje kotizacije. Nakon uplate po predračunu, smatra se da su učesnici prijavljeni za trening.

Bojan Radojičić

Rukovodeći partner