Poštovani,

Pozivamo Vas na našu konferenciju iz poreskih aktuelnosti i promena koje nas očekuju u 2019. godini. Pitanja koja ćemo razmatrati su:

1.Da li su poreski obveznici spremni na promene koje ih očekuju u 2019. godini?

2. Šta donose nacrti izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje?

3.Šta nam donose potpisivanje multilateralnog sporazuma i BEPS regulativa?

4.Transferne cene – šta znače promene OECD Smernica?

5.Kakvi su poreski aspekti novih računovodstvenih standarda?

Specijalni gost predavač će biti mr Dejan Dabetić, Rukovodilac radne grupe za izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija kao drugi govornici iz reda regulatornih organa i fiskalnih institucija.

Na konferenciji se očekuje preko 60 finansijskih direktora renomiranih multinaiconalnih kompanija i srpskih privrednih drušava, advokata, revizora, računovođa i drugh zainteresovanih strana.

Seminar će se održati dana 30. novembra 2018. godine u Hotelu Holiday Inn (Španskih boraca 74, Novi Beograd), od 11:00 do 17:30. Kotizacija iznosi 127 EUR + PDV. U cenu su uključeni materijali sa predavanja, ručak i piće u hotelu. Više informacija možete naći na sledećem linku.

Radujemo se Vašem dolasku i zajedničkom sticanju novih znanja iz oblasti domaćeg i međunarodnog oporezivanja. Vaše prisustvo možete potvrditi putem adrese .

…” Nacrt izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica pre svega predviđa poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji bave istraživanjem i razvojem ili obavljaju, odnosno ulažu u inovacionu delatnost. Nacrt izmena Zakona o porezu na dohodak građana predviđa promene u poreskom tretmanu team- building-a i rekreacije zaposlenih, sticanja hartija od vrednosti poslodavca i prihoda od iznajmljivanja nepokretnosti na period do 30 dana. Takođe, predlažu se poreska oslobođenja za porez na zaradu osnivača novih privrednih subjekata. Nacrt izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđa promene u obavezama osnivača privrednih subjekata da plaćaju doprinose, kao i smanjenje doprinosa za nezaposlenost …”

…” BEPS regulativa objavljena od strane OECD, predstavlja pokušaj da se spreči poresko planiranje koje iskorišćava neusaglašenosti poreskih zakonodavstava zemalja, umanjuje poresku osnovicu i veštački premešta dobit u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu. U cilju primene BEPS-a u Parizu je u junu 2017. godine 76 zemalja i jurisdikcija (među kojima je i Srbija) potpisalo Multilateralni ugovor što je osnova za izmenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Neke od akcija BEPS-a koje će imati uticaja na naše zakone su: Sprečavanje veštačkog izbegavanja statusa stalne poslovne jedinice, sprečavanje umanjenja poreske osnovice putem duga, sprečavanje neadekvatnog korišćenja ugovornih pogodnosti, poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji, unapređenje mehanizama za rešavanje sporova…”

…“ Akcije 8-10 BEPS-a predstavljaju dopunu OECD smernica za transferne cene i kao ključni zahtev ističu usklađivanje transfernih cena, odnosno raspodele profita sa procesom kreiranja vrednosti unutar multinacionalne grupacije. To implicira da se transferne cene usklade sa ekonomskom realnošću i da se profit raspodeljuje u skladu sa doprinosima svake od članica u kreiranju vrednosti unutar grupe. Stoga analiza čitavog lanca vrednosti ima presudan značaj na razumevanje određivanja cena u interkompanijskim transakcijama. Analiza lanca vrednosti počinje definisanjem ključnih aktivnosti unutar multinacionalne grupacije koje doprinose kreiranju vrednosti (istraživanje i razvoj, nabavka, proizvodnja, marketing, prodaja, distribucija, postprodajne usluge, aktivnosti podrške itd.) i njihovog doprinosa u stvorenoj vrednosti. Nakon toga se postavlja pitanje “Gde se kreira vrednost?“: u ovom koraku se utvrđuje ko su nosioci posmatranih aktivnosti, u kojoj meri pojedine članice angažuju sredstva, u kojoj meri preuzimaju rizike. Konačan cilj ovog koraka je da se utvrde relativni doprinosi svake od članica stvaranju vrednosti na grupnom nivou, što utvrđuje i raspodelu profita unutar grupe…”

 

Seminar: Poreski izazovi u 2019. godini

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *