Osnovni ciljevi naših obuka su rešavanje praktičnih problema i situacija sa kojima se klijenti suočavaju, kao i usavršavanje za samostalno obavljanje kompleksnih zadataka u finansijskom, računovodstvenom ili poreskom sektoru.

Pre obuke obično savetujemo procenu kompetencija zaposlenih kako bi se na trening usmerio na ključne nedostatke Vašeg tima. Tokom obuke  usmereni na konkretne zahteve i transakcije sa kojima se suočavate u svom poslovanju.

Preuzmite programe obuke