U korak sa promenama: Seminar iz BEPS-a i transfernih cena

Želeli bismo da Vas informišemo da će naša kompanija organizovati seminar na temu međunarodne regulative koje se odnosi na umanjenje poreske osnovice i preusmeravanje profita (BEPS) i novog izdanja ‘’OECD Smernica’’.