WTS Porezi i Finansije d.o.o. je kompanija za finansijsko savetovanje osnovana u januaru 2009. godine, pod nazivom ADM Solutions d.o.o. Mi smo članica WTS Global, nemačke mreže nezavisnih konsultantskih firmi iz preko 100 zemalja sveta. Naš portfolio usluga se odnosi na poreze, finansije, računovodstvo, poslovno i pravno savetovanje.
Kao član WTS-a, u saradnji sa partnerskim firmama širom sveta, u mogućnosti smo da steknemo i prenesemo globalna znanja na naše tržište. S druge strane, ostajemo fokusirani na stvarne lokalne potrebe naših klijenata, što sveukupno ima za rezultat novu dodatu vrednost za postojeće i buduće klijente.